paź
19

Powołane przez Komisję Europejską European Master’s in Translation (EMT) na Uniwersytecie Jagiellońskim

Do zgrabnego grona skrótów z języka angielskiego takich jak np. MA, BA, MBA czy MSc, dołączył nowy – EMT – European Master’s in Translation. W ten sposób KE, czy jak kto woli Komisja Europejska, zachęca uniwersytety do przygotowywania oferty edukacyjnej dla tłumaczy, która pozwoli im na dalsze kształcenie się i doskonalenie warsztatu w tłumaczeniach pisemnych.

Projekt EMT jest skierowany do uczelni wyższych, które prowadzą lub zamierzają otworzyć studia dla osób zajmujących się zawodowo tłumaczeniami specjalistycznymi. Jako że w wielu krajach do wykonywania wolnego zawodu tłumacza nie są konieczne szczególne kwalifikacje formalne, Komisja postanowiła podnieść i nieco ujednolicić standardy kształcenia tłumaczy. EMT zrzesza 34 uniwersytety, które jako jedyne z ponad 250 szkół wyższych prowadzących studia drugiego stopnia dla tłumaczy, odpowiedziały na apel Komisji. Polskim, wyłącznym reprezentantem jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Europejskie studia drugiego stopnia w dziedzinie tłumaczeń pisemnych mają przede wszystkim gwarantować wysoką jakość i umiejętności absolwentów. Z tego względu uczelnie należące do projektu EMT muszą najpierw przejść drobiazgowy etap oceny merytorycznej oferowanych studiów.

Szczegółowe informacje dotyczące studiów i całego projektu dostępne są na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Komisji Europejskiej pod adresem: http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/joinus/emt_network_join_en.htm.

Źródło: www.naukawpolsce.pl

|