sty
7

Tłumaczenia a budownictwo – Robot Millenium

Dla naszych tłumaczy-inżynierów na co dzień zajmujących się branżą budowlaną, mamy małą odskocznię – kilka informacji o stosunkowo nowym programie dla konstruktorów.

Każdy inżynier z branży budowlanej przebrnął przez edukację w zakresie mechaniki konstrukcji. Belki, ramy i kratownice niejednemu spędzały sen z powiek. Żmudne obliczenia sił, momentów i przemieszczeń nie zawsze są proste  i zajmują dużo czasu.  Na uniwersytetach i politechnikach uczy się bowiem liczenia „na piechotę” w celu zapoznania studentów z mechanizmem obliczeń.

Na co dzień w firmach zajmujących się projektowaniem konstrukcji korzysta się jednak z programów modelujących i wspomagających obliczenia. Jednym z popularniejszych jest Robot Millenium wprowadzony na rynek przez firmę Autodesk. Premiera programu miała miejsce 15 października 2008 roku.

Robot służy do szczegółowej analizy konstrukcji inżynierskich i ich obliczeń. Użytkownik może zdefiniować nieograniczoną liczbę węzłów i prętów. Jedyne ograniczenia wynikają z dostępnej pamięci komputera. Po wprowadzeniu odpowiedniej konstrukcji wystarczy kliknąć ikonkę w formie kalkulatora symbolizującą obliczenia. Przed zakończeniem obliczeń  program informuje o ewentualnej niestateczności w węzłach. Na żądanie użytkownika program rysuje na prętach wykresy sił, momentów, deformacji. Możemy analizować tabele zawierające dane o konstrukcji,  naprężeniach i reakcjach. Program zawiera szeroką gamę przekrojów normowych. Pozwala na obliczenia konstrukcji drewnianych, stalowych, betonowych i żelbetowych.  Pozwala na dowolne zmiany w konstrukcji  i ponowne obliczenia. Układ interfejsu jest intuicyjny.

okno programu dla budownictwa - Robot MilleniumPomyłki niedoświadczonych użytkowników mogą wynikać z definicji przegubu. W języku potocznym przegub definiujemy jako połączenie prętów, które przenosi siły podłużne i poprzeczne natomiast  momenty w przegubach są równe zero. W Robocie takie połączenie nazwano zwolnieniem (Geometria  => zwolnienia).

Zanim zabierzemy się za ręczne całkowanie momentu rzeczywistego przez moment jednostkowy, warto sprawdzić oczekiwane rezultaty w Robocie. Takie postępowanie ułatwi pracę i umożliwi uniknięcia pomyłek, które w przypadku konstrukcji inżynierskich są kosztowne w skutkach.

To właściwie tyle w ramach relaksu i nowości z dziedziny budownictwa.

|