wrz
9

Jesteśmy oficjalnym dostawcą tłumaczeń dla UE!

Okres polskiej prezydencji w Unii Europejskiej skłania nas do rozmyślań o różnorodności  językowej w UE. Jest ona bowiem demokratyczną i kulturową podstawą Unii Europejskiej, potwierdzoną art. 22 Karty Praw Podstawowych UE. Jej znaczenie podkreślono też w rezolucji Rady z 14 lutego 2002 r., gdzie uznano rolę języków w społecznej, gospodarczej i politycznej integracji, szczególnie w procesie rozszerzenia Unii Europejskiej.

W Unii Europejskiej obowiązują 23 języki urzędowe, które są jednocześnie językami roboczymi: angielski, bułgarski, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, litewski, łotewski, maltański, niderlandzki, niemiecki, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski i włoski. Od niedawna istnieje również ogromne zainteresowanie językami: chorwackim i tureckim. Języki te, nie tylko używane są na co dzień w pracach organów i instytucji europejskich, ale umożliwiają także tworzenie dokumentacji i jej przekład na każdy z oficjalnych języków Unii.
Tłumaczeniami dokumentów, które udostępniane są  każdej osobie fizycznej i prawnej na podstawie złożonego wniosku zajmuje się specjalnie powołane do tego Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu – (ang. The Translation Centre for the Bodies of the European Union – CdT). Misja Centrum ma wymiar międzyinstytucjonalny. Przede wszystkim Centrum czynnie uczestniczy w pracach Komitetu ds. Tłumaczeń, którego celem jest promowanie gospodarności w zakresie tłumaczeń wspólnotowych, poprzez upowszechnienie wspólnych metod i narzędzi pracy. Taka współpraca daje również możliwość uruchamiania projektów na dużą skalę, takich jak np. utworzenie bazy terminologicznej Unii Europejskiej –  IATE (Inter Active Terminology for Europe).

Kilka miesięcy temu Lingua Lab miało przyjemność rozpocząć współpracę z Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) oraz stać się dostawcą specjalistycznych tłumaczeń w ramach języka tureckiego oraz chorwackiego. Mamy nadzieję, że nasza współpraca przyniesie obustronne korzyści i dzięki niej będziemy mieć swój mały wkład w unijną politykę.

Źródło: http://europa.eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/cdt/index_pl.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994R2965:PL:HTML
http://www.cdt.europa.eu

|