paź
19

Rosyjski regionalnym językiem na Ukrainie

Wiktor Janukowycz podpisał ustawę, rozszerzającą wpływy języka rosyjskiego na Ukrainie, której językiem państwowym jest ukraiński. To może zrównać oba języki, co wzbudza sprzeciw środowisk narodowodemokratycznych.

Czy język ukraiński jest zagrożony? Prezydent Ukrainy, Wiktor Janukowycz, zdecydował się na podpisanie ustawy, która poszerzałaby wpływy języka rosyjskiego na Ukrainie. Jak przewiduje ustawa, w regionach, zamieszkanych przez mniejszości narodowe (ludność je reprezentująca musi stanowić ponad 10% mieszkańców danego regionu) dopuszczalne jest używanie języka tych mniejszości. W konsekwencji język rosyjski byłby regionalnym językiem w aż trzynastu z 27 regionów Ukrainy (w tym w Kijowie i Sewastopolu. Ponadto język krymski byłby regionalnym językiem na Krymie, węgierski – w regionie zakarpackim, zaś rumuński – czerniowieckim.

Jak
tłumaczą eksperci, status języka rosyjskiego w życiu publicznym na Ukrainie to problem zarówno społeczny jak i polityczny. Przeważająca część obywateli, reprezentująca średnie i starsze pokolenie nie pisze po ukraińsku. Dla grup narodowodemokratycznych eliminacja języka rosyjskiego z użytku publicznego stanowi priorytet – z kolei środowiska komunistyczne i rusofilskie dążą do nadania rosyjskiemu statusu równorzędnego języka państwowego.

Warto zaznaczyć, że podpisując ustawę, Wiktor Janukowycz polecił również powołanie grupy zajmującej się rozwojem języka ukraińskiego.

W profesjonalnej agencji tłumaczeniowej Lingua Lab dobrze wiemy, jak ważne jest dbanie o to, aby języki – stanowiące przecież ważną część dziedzictwa kulturowego – nie zanikały. To właśnie dlatego oferujemy wyłącznie najwyższej jakości tłumaczenia m.in. z języka ukraińskiego i na język ukraiński.

Źródło tekstu i grafiki: http://www.wprost.pl/ar/338318,1/Na-Ukrainie-jezyk-rosyjski-rowny-ukrainskiemu/

|