gru
9

Złóż zgłoszenie do Kolegium Tłumaczy

Tylko do 15 grudnia można składać wnioski do Kolegium Tłumaczy w ramach programu pobytowego, którego adresatami są tłumacze mieszkający na stale poza granicami Polski. Tej wspaniałej propozycji nie można przegapić!

Trwa nabór do Kolegium Tłumaczy. To program pobytowy (od jednego do trzech miesięcy) przeznaczony dla tłumaczy literatury polskiej, którzy na stałe mieszkają poza Polską. Termin składania wniosków na tego rodzaju pobyty twórcze upływa 15 grudnia.

O udział w takim programie mogą się ubiegać zarówno doświadczeni tłumacze, jak i ci, którzy dopiero mają za sobą pierwsze próby przekładu. Wymagany jest jeden tekst tłumaczenia ogłoszony drukiem bądź zamieszczony na stronie internetowej jako poważna publikacja. Kandydat może dowolnie wybrać sobie termin pobytu w Polsce. Kolegium Tłumaczy zakłada typową wizytę twórczą z ewentualnym jednorazowym wykładem kandydata wygłoszonym na Uniwersytecie Jagiellońskim. Objęci programem tłumacze zostaną zakwaterowani w Domu Łaskiego (na zdjęciu obok) przy Willi Decjusza w Krakowie.

Kandydaci zgłaszają się sami i zobowiązani są do przesłania drogą e-mailową następujących dokumentów:

– życiorysu (data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, działalność zawodowa);
– pełnej listy opublikowanych przekładów (i ewentualnie innych publikacji);
– krótkiego opisu prac przewidzianych podczas pobytu studyjnego (chodzi tu o przekład, nad którym kandydat będzie pracował podczas pobytu oraz o to, jakiego rodzaju badania, poszukiwania, kwerendy czy konsultacje są potrzebne itp. Rozpatrywane będą wyłącznie projekty związane z przekładem konkretnych dzieł – a nie np. projekty badawcze, naukowe itd.);
– próbki tłumaczenia (tekstu opublikowanego);
– informacji na temat preferowanego terminu i ilości miesięcy;
– informacji na temat preferowanego tematu wykładu/zajęć dla studentów;
– ewentualnie: rekomendację (tłumacza z dużym dorobkiem, wydawcy, polonisty, instytucji kultury, polskiej placówki dyplomatycznej, ośrodka akademickiego).

Aplikacje należy przesyłać na adres Instytutu Książki:

Instytut Książki
ul. Szczepańska 1 II p.31-011 Kraków
Tel. +48 12 433 70 40
Faks +48 12 429 38 29
osoba kontaktowa: Tomasz Pindelt.
pindel@instytutksiazki.pl

Udział w takim prestiżowym programie to wielkie wyróżnienie dla każdego tłumacza. Warto z niego skorzystać!

Źródło tekstu i grafiki:
http://www.instytutksiazki.pl/pl,dt,site,68,0,28344.php

|