gru
30

Konferencja o roli tłumacza i przekładu

W dniach 19-20 kwietnia 2013 r. w Akademii Finansów i Biznesu Vistula będzie miała miejsce konferencja „Rola tłumacza i przekładu w epoce wielokulturowości i globalizacji”. To doskonała okazja, aby przybliżyć sobie zawiłości różnych aspektów przekładu, a także zewnętrzne problemy współczesnej translatologii. Temu wspaniałemu przedsięwzięciu patronuje Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury.

Każdy dobry tłumacz na pewno zdaje sobie sprawę, że dla rozwoju zawodowego trzeba nie tylko stale ulepszać swój warsztat translatorski, ale również orientować się we współczesnych problemach dotyczących przekładu. Możliwość zetknięcia się z najaktualniejszymi kwestiami w tej dziedzinie dają na przykład konferencje. Warto zatem skorzystać z propozycji Akademii Finansów i Biznesu Vistula – to właśnie tam w dniach 19-20 kwietnia 2013 r. odbędzie się konferencja „Rola tłumacza i przekładu w epoce wielokulturowości i globalizacji” pod patronatem Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. W skład komitetu organizacyjnego konferencji wchodzą wybitni tłumacze: prof. dr hab. Piotr Wilczek, dr Maciej Ganczar, prof. dr hab. Piotr Fast oraz dr Krzysztof Fordoński. 

Konferencja „Rola tłumacza i przekładu w epoce wielokulturowości i globalizacji” dotyczyć będzie różnorakich aspektów przekładu (
pisemnego i ustnego, artystycznego i specjalistycznego), a także przekształcającej się roli tłumacza wobec zmian społecznych, ekonomicznych i technicznych, zachodzących na przełomie XX i XXI wieku. W referatach skupiających się na przekładzie literackim poruszane będą zarówno zewnętrzne problemy translatologii (polityka wydawnicza, zakres czytelnictwa, obieg krytycznoliteracki czy autorefleksja tłumaczy), jak i te, które dotyczą tłumaczenia samego w sobie (m. in. zderzenie odmiennych sposobów ukazywania rzeczywistości w języku źródłowym i docelowym, zagadnienie egzotyzacji i naturalizacji w tłumaczeniu, zmiany w poetyce dzieła ze względu na wpływ cech nowego języka i kultury). Z kolei w referatach dotyczących przekładów specjalistycznych (pisemnych i ustnych) omówione zostaną zagadnienia roli tłumacza we współczesnym życiu społecznym i politycznym (i związane z tym wymagania przekładów prawnych, gospodarczych, medycznych, politycznych itp.), a także praktyczne problemy wynikłe z funkcjonowania tłumaczenia w kulturze, nauce, życiu gospodarczym, społecznym czy politycznym. Wszystko zwieńczy panel dyskusyjny z udziałem tłumaczy poświęcony znaczeniu przekładu we współczesnym świecie.


Konferencja jest skierowana zarówno do teoretyków jak i praktyków przekładu specjalistycznego bądź literackiego. Zgłoszenie zawierające imię, nazwisko, adres korespondencyjny i e-mailowy oraz abstrakt w języku polskim lub angielskim (150-300 słów) lub deklarację udziału w panelu dyskusyjnym należy przesłać na adres: przekład.2013@o2.pl do 10 lutego 2013 r. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane do 28 lutego 2013 r. Opłatę konferencyjną w wysokości 280 zł należy przesłać do 15 marca 2013 r. na konto Bank Zachodni 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177 z dopiskiem KONFERENCJA ROLA TŁUMACZA I PRZEKŁADU 2013. Opłata obejmuje koszty redakcji i druku referatów, kawy i poczęstunków w przerwach obrad. Materiały z konferencji dopuszczone do druku przez recenzentów zostaną opublikowane jako kolejny tom książkowej serii wydawniczej Studia o przekładzie pod redakcją prof. Piotra Fasta.

Warto zapisać się już dziś!

Źródło tekstu i grafiki:
http://www.vistula.edu.pl/Aktualnosci/ROLA-TLUMACZA-I-PRZEKLADU-W-EPOCE-WIELOKULTUROWOSCI-I-GLOBALIZACJI2

|