lut
23

Polskie tłumaczenie sztuki Čapka

Od 17 lutego w warszawskiej Operze Narodowej możemy oglądać Sprawę Makropulos Leoša Janačka. Równocześnie po raz pierwszy w języku polskim ukazuje się książkowe wydanie sztuki Karela Čapka, która stanowiła inspirację dla stworzenia wspaniałej opery Janačka.

Wybitny czeski pisarz Karel Čapek to powszechnie znany prekursor literatury science-fiction. To on po raz pierwszy nazwał inteligentne maszyny zastępujące człowieka robotami (w sztuce R. U. R.). W przeciwieństwie do wielu innych pisarzy tego nurtu, w swoich książkach wskazywał na niebezpieczeństwa w rozwoju techniki. Uważał, że jeśli postęp techniczny nie łączy się z rozwojem duchowym człowieka, rodzi się pokolenie ludzi gotowych na wykonanie najróżniejszych rozkazów (Čapek  poruszył ten problem w powieści Inwazja jaszczurów, przełożonej na polski przez Jadwigę Bułakowską). Potwierdzeniem tej tezy stało się nadejście nazizmu w Niemczech.

Sztuka Sprawa Makropulos również stanowi odzwierciedlenie poglądów czeskiego pisarza. To polemika z przekonaniem, wedle którego przedłużone życie byłoby gwarantem szczęścia dla człowieka. Sprawa Makropulos ukazuje się po raz pierwszy w polskim tłumaczeniu. Jan Gondowicz – który przełożył ten dramat – pokazuje, że Čapek był mistrzem wartkich dialogów. Tłumaczenie wzbogaca zabawny mini-komiks Macieja Sieńczyka. 

Sprawa Makropulos
to kolejna pozycja w serii „Biblioteka Teatru Wielkiego-Opery Narodowej”. Współwydawcą jest oficyna Axis Mundi.

Źródło tekstu i grafiki:
http://www.rp.pl/artykul/982102.html

|