lut
26

Zapomoga dla tłumaczy

Jak dotąd jedynie pięć osób wystąpiło do Fundacji Wisławy Szymborskiej o przyznanie zapomogi, przeznaczonej dla literatów i tłumaczy znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Wnioski można składać do 31 marca.

Pomoc o charakterze materialnym dla ludzi zajmujących się szeroko rozumianą literaturą (jej tworzeniem czy tłumaczeniem) to jeden z zapisów testamentu wybitnej polskiej poetki Wisławy Szymborskiej. Z tego względu fundacja jej imienia utworzyła specjalny fundusz zapomogowy dla pisarzy i tłumaczy literatury, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji życiowej (np. z racji problemów zdrowotnych, wypadku czy pożaru). Pomoc będzie przyznawana dwa razy w roku – wiosną i jesienią. 

Wniosek o zapomogę mogą złożyć: pisarz lub tłumacz, Stowarzyszenie Pisarzy Polski, PEN-Club, Instytut
Książki lub inne organizacje czy związki działające na rzecz środowiska literackiego. Odpowiedni wzór pisma jest dostępny za stronie internetowej Fundacji Wisławy Szymborskiej. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o stanie majątkowym oraz dokument zatwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego.

Zapomoga będzie jednorazowa, a jej wysokość będzie zależała od sytuacji życiowej zainteresowanych. Personalia osób, którym udzielono wsparcia oraz jego wysokość
finansowa nie będą ujawniane. Fundusz zapomogowy ma być zasilany z darowizn oraz z odpisów od dochodów rocznych fundacji. 

W składzie komisji rekomendującej przyznanie zapomóg zasiądą również przedstawiciele środowiska literackiego Urszula Kozioł (Wrocław), Bożena Ptak (Gdańsk), Iwona Smolka (PEN Club), Piotr Matywiecki (Warszawa) oraz Ireneusz Kania (Kraków). Ostateczną decyzję podejmie Zarząd Fundacji Wisławy Szymborskiej. 

Źródło tekstu:
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/769885,fundacja-wislawy-szymborskiej-czeka-na-wnioski-o-zapomogi,id,t.html?cookie=1
Źródło grafiki: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82awa_Szymborska

|