mar
5

Języki rodzime mieszkańców Serbii

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego (przypadającego 21 lutego br.) Główny Urząd Statystyczny Serbii opublikował raport dotyczący języka (jak również wyznania ojczystego oraz przynależności narodowej). Informacje zawarte w publikacji opierają się na danych ze spisu ludności przeprowadzonego w 2011 r.

W przeprowadzonym badaniu mianem rodzimych użytkowników języka określono te osoby, które danego języka uczą się od wczesnego dzieciństwa. Jak tłumaczono, w przypadku dwujęzyczności rodziny pod uwagę brano ten język, który sami badani określają jako swój język macierzysty.

Jak pokazują dane w tej interesującej publikacji
naukowej, najczęściej wskazywanym językiem ojczystym był język serbski, którym posługuje się 6 330 919 osób, co stanowi aż 88% obywateli Serbii (warto wspomnieć, że Serbia w 2011 r. liczyła sobie 7 186 862 mieszkańców). W stosunku do ostatniego spisu ludności, przeprowadzonego w 2002 r., liczba rodzimych użytkowników języka serbskiego zmalała o 289 780 osób. 

Drugim z najczęściej wskazywanych języków okazał się język
węgierski. Za rodzimy uznało go 2011 r. 243 140 mieszkańców Serbii (czyli 3,38%). W 2002 na ten język wskazało  286 508 osób (3,83%. mieszkańców). Trzecim z najczęściej wymienianych języków był język bośniacki. Za swój ojczysty język w 2011 r. uważało go 138 871 użytkowników (1,93%), zaś w 2002 r.  – 134 749 (tj. 1,80%). Czwarte miejsce przypadło językowi romskiemu (uznany w 2011 r. za ojczysty przez 100 668 osób, co daje 1,40% mieszkańców Serbii, a w 2002 r. przez 82 242 osoby – 1,10%). 

W dalszej kolejności wskazywano następujące języki:
słowacki (ok. 49,7 tys. użytkowników), włoski (ok. 43 tys.), rumuński (ok. 29 tys.), chorwacki (ok. 19 tys. – znaczny spadek deklaracji w stosunku do 2002 r. – 27 tys.), bułgarski (ok. 13 tys.), macedoński (ok. 12 tys.), rusiński (ok. 11 tys.), albański (ok. 10 tys. – w 2002 r. ojczystym nazwało ten język 63 tys.). W spisie odnotowano również – nieobecny w zestawieniu z 2002 r. – język czarnogórski, który za swój język ojczysty uważa 2519 osób. 

Wszystkie dane – również te dotyczące wyznania i przynależności narodowej – można znaleźć na stronie
internetowej Głównego Urzędu Statystycznego Serbii.

Źródło tekstu:
http://balkanistyka.org/wp/serbski-jako-ojczysty/
Źródło grafiki: http://pl.wikipedia.org/wiki/Flaga_Serbii

|