mar
9

Stypendium dla tłumaczy

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytut Książki oraz Literarisches Colloquium Berlin ustanawiają Stypendium im. Albrechta Lemppa. To wspaniała szansa na rozwój dla tłumaczy literatury.

Stypendium im. Albrechta Lemppa powstaje, aby umożliwić doskonalenie sztuki tłumaczenia w duchu standardów literackich oraz translatorskich praktykowanych przez niedawno zmarłego Albrechta Lemppa, wybitnego tłumacza literatury polskiej na język niemiecki (przełożył m. in. książki Stanisława Lema, Marii Nurowskiej, Janusza Głowackiego, Jerzego Pilcha czy Andrzeja Barta). To prestiżowe wyróżnienie ma również upamiętnić jego wkład w polsko-niemiecką wymianę literacką. 

Stypendium przeznaczone jest dla pisarzy z Polski i Niemiec oraz dla polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej i niemieckich tłumaczy literatury polskiej. Corocznie przyznawane będą dwa jednomiesięczne stypendia: w Krakowie i Berlinie. Organizatorzy
finansują koszty podróży i zakwaterowania oraz wypłacają stypendium w wysokości 1200 Euro. 

Aby ubiegać się o stypendium, tłumacz musi zgłosić się osobiście drogą listową bądź e-mailową i w języku polskim lub niemieckim przedstawić dotychczasowe osiągnięcia zawodowe oraz plan pracy. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 20 maja 2013 r. 

Kontakt w sprawie Stypendium im. Albrechta Lemppa:

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Biuro w Berlinie
Schumannstraße 2 
D-10117 Berlin
Kontakt: Joanna Czudec, joanna.czudec@sdpz.org.pl, tel. +49 30 240 47 85 12

Instytut Książki
Ul. Szczepańska 1 
30-001 Kraków 
Kontakt: Tomasz Pindel, t.pindel@instytutksiazki.pl, tel. +48 12 426 74 01 

O wynikach naboru organizatorzy poinformują do końca czerwca 2013 r.

Źródło tekstu i grafiki:
http://www.instytutksiazki.pl/wydarzenia,aktualnosci,29173,stypendium-im.-albrechta-lemppa.html

|