mar
11

Z Chin do Warszawy

Od 9 marca w Muzeum Narodowym w Warszawie można oglądać wspaniałą wystawę „Za wielkim murem”, prezentującą najciekawsze oraz najcenniejsze zabytki z kolekcji sztuki chińskiej. Malarstwo, drzeworyt barwny, estampaże, ceramika, przedmioty z brązu, nefrytu, szkła i laki, rzeźby w drewnie, kamieniu czy kości słoniowej, a także meble i tkaniny – to wszystko składa się na niezwykle bogatą ekspozycję. Wystawa potrwa do 15 maja.

Prezentowane na wystawie obiekty pochodzą głównie z epok Ming (1369-1644) oraz Qing (1644-1911), a także z XX wieku. Arcydzieła sztuki chińskiej kolekcjonuje się w stołecznym Muzeum Narodowym od 1911 roku. Zbiory rozwijają się dzięki zakupom oraz darom (do ofiarodawców należy np. Ignacy Jan Paderewski, wybitny muzyk i polityk, który zapisał Muzeum Narodowemu w testamencie swoją imponującą kolekcję rzemiosła artystycznego (m. in. bogato zdobione kadzielnice, naczynia rytualne czy wazony). Innym zasłużonym dla tworzenia kolekcji jest sinolog Witold Jabłoński, który przekazał Muzeum drzeworyty prezentujące rozmaite bóstwa (buddyjskie, taoistyczne, konfucjańskie itp.). 

– Nie mamy co się wstydzić naszych zbiorów, są absolutnie na europejskim poziomie, choć oczywiście daleko nam do tych, jakie są w Paryżu, Berlinie czy Lizbonie –
tłumaczy komisarz wystawy prof. Tadeusz Majda. 

Obiekty z Chin – przywożone od XVII wieku przez kupców, podróżników i ambasadorów – trafiały do
hiszpańskich i portugalskich portów, skąd były rozwożone po całej Europie. Apogeum zainteresowania tego typu sztuką datuje się na XVIII i XIX wiek. Przewożono prawie wszystko – ceramikę, obrazy, porcelanę czy szaty. Równolegle w Chinach zaczęły powstawać specjalne manufaktury nastawione wyłącznie na eksport. 

„Za wielkim murem” to inauguracja współpracy polskich i chińskich muzeów narodowych. Profesor Maria Poprzęcka przygotowuje analogiczną wystawę polskiej sztuki – eksponaty pochodzą ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie i Poznaniu i zostaną pokazane w Pekinie w 2015 roku. 

Źródło tekstu i grafiki:
http://www.rp.pl/artykul/9149,987476-Sztuka-chinska—wystawa.html

|