mar
19

Konkurs dla tłumaczy języka węgierskiego

14 marca w Warszawie dokonano uroczystego odsłonięcia pomnika Sandora Petofiego – największego romantycznego poety oraz bohatera narodowego Węgier, a także wybitnego poligloty i tłumacza. Z tej okazji Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich proponuje wyjątkowy konkurs.

Odsłonięcie pomnika upamiętniającego Sandora Petofiego odbyło się dzięki staraniom członkiń Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich. Pomysłodawczynią jest Zofia Lang, tłumaczka języka węgierskiego, a realizacją projektu zajęła się Eugenia Dąbkowska z Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich oraz Zarządu Fundacji Kultura i Szuka Ponad Granicami. Uroczystość miała miejsce w przeddzień Narodowego Święta Węgier oraz 165 rocznicy Wiosny Ludów. To właśnie 15 marca Petofi odczytał manifest rozpoczynający walkę o wolność jego ojczyzny. 

Pierwsze tłumaczenia poezji Petofiego na język polski pojawiły się w 1879 roku. Tom „Poezje wybrane” ukazał się w 1930, a następne zbiory zostały wydane w 1951 i w latach 70. Później pojedyncze wiersze Petofiego można było znaleźć w antologiach. W 1993 ukazał się reprezentatywny tom tej poezji „Na wielkiej drodze” w przekładzie Mariana Jachimowicza. Autorem najnowszych tłumaczeń wierszy Petofiego jest Jerzy Snopek. 

Z okazji odsłonięcia pomnika Petofiego Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich ogłasza konkurs na przekład utworów tego wielkiego węgierskiego poety i tłumacza (przełożył m. in. z angielskiego dwa dramaty Szekspira). Należy przesłać do trzech utworów Sandora Petofiego (najlepiej wraz z oryginałami) we własnym tłumaczeniu. Laureat I nagrody otrzyma Dyplom Laureata Konkursu STP. Najlepsze teksty zostaną opublikowane na stronie internetowej STP. Możliwe jest również wydanie książki pokonkursowej z najlepszymi przekładami. 

Źródło tekstu: http://www.stp.org.pl/index.php/pl/stowarzyszenie/aktualnosci/178-pomnik-sandora-petofiego-w-warszawie-oglaszamy-konkurs-na-przeklady-jego-wierszy
Źródło grafiki: http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1ndor_Pet%C5%91fi

|