mar
22

Jagiellonowie w Poczdamie

W Poczdamie można obejrzeć pierwszą w Niemczech wystawę poświęconą dynastii Jagiellonów. Organizatorzy wystawy pragną zwrócić uwagę na władców, którzy mają swój ogromny wkład w rozwój kultury europejskiej.

Jak tłumaczy Susanne Jeaeger, współkuratorka wystawy, Jagiellonowie zostali nieco zapomniani przez niemieckich i zachodnioeuropejskich historyków i kulturoznawców. Ten wyjątkowy projekt ma przypomnieć o wspaniałych dokonaniach tej polsko-litewskiej dynastii. Na ekspozycję składa się około stu wartościowych eksponatów – prawdziwych skarbów kultury europejskiej – pochodzących m. in. z Oksfordu, Bratysławy, Wiednia, Krakowa, Warszawy, Pragi, Budapesztu zarówno ze zbiorów muzeów europejskich, jak i kolekcji prywatnych.  

Państwo Jagiellonów imponuje swym obszarem – istniało nie tylko na obszarze Polski czy Litwy, ale obejmowało również m. in. dzisiejsze tereny
czeskie, słowackie, węgierskie czy chorwackie. Wystawa prezentuje kulturę, sztukę i gospodarkę epoki, wskazuje na rozkwit Europy pod rządami Jagiellonów i podkreśla założenia polityczne tej wybitnej dynastii: szacunek dla kulturowej i prawnej odrębności każdego kraju, zdobywanie nowych terenów nie na drodze podbojów, lecz poprzez negocjacje oraz korzystne międzynarodowe mariaże. Twórcy wystawy zwracają uwagę, że otwarta i pełna tolerancji polityka Jagiellonów może i dziś służyć za wzór. 

Wystawę w Domu Historii Brandenbursko-Pruskiej w Poczdamie będzie można oglądaćdo 16 czerwca 2013 roku.

Źródło tekstu i grafiki:
http://www.dw.de/niemcy-poznaj%C4%85-jagiellon%C3%B3w-przyk%C5%82ad-polityki-kt%C3%B3ra-do-dzi%C5%9B-mo%C5%BCe-s%C5%82u%C5%BCy%C4%87-za-wz%C3%B3r/a-16658754

|