kwi
7

Książka Czesława Miłosza w Chinach

W Chinach właśnie opublikowano Zniewolony umysł Czesława Miłosza. Tę wyjątkową pozycję – jedną z najważniejszych książek politycznych XX wieku – wydała oficyna Guangxi Normal University Press. Autorkami przekładu są wybitne tłumaczki prof. Yi Lijun i prof. Wu Lan, promujące polską literaturę w Chinach.

Znakomite tłumaczenie Zniewolonego umysłu w Chinach musiało czekać aż trzy lata na publikację. Wcześniej przekład miał swoją premierę na Tajwanie (wydany przez Tendency Publishing przy wsparciu Programu Translatorskiego ©Poland). Teraz chiński czytelnik będzie mógł poznać wspaniały esej naszego noblisty i nieocenionego tłumacza.

Yi Lijun – jedna z najbardziej zasłużonych tłumaczek literatury polskiej w Chinach. W 2012 roku została uhonorowana prestiżową nagrodą Instytutu Książki – Transatlantyk. Przełożyła na chiński Trylogię Sienkiewicza, Pana Tadeusza oraz Dziady cz. III Mickiewicza, Ferdydurke Gombrowicza, Prawiek i inne czasy Tokarczuk, a także poezję Tuwima, Szymborskiej i Miłosza. 

Wu Lan – popularyzowała pisarstwo Stefana Żeromskiego w Chinach. Przetłumaczyła dwie z jego powieści:
Ludzi bezdomnych oraz Dzieje grzechu. Przełożyła również na język chiński książkę Podróże z Herodotem Ryszarda Kapuścińskiego. 

Z okazji publikacji Zniewolonego umysłu 27 marca 2013 r. w Ambasadzie RP w Pekinie miała miejsce konferencja prasowa z udziałem tłumaczek i przedstawiciela wydawnictwa Guangxi Normal University Press.

Źródło tekstu i grafiki:
http://www.instytutksiazki.pl/wydarzenia,aktualnosci,29312,zniewolony-umysl-w-chinach.html
|