maj
16

Jak dobrze mieć sąsiada

Jak postrzegają Litwinów Polacy, a jak Polaków Litwini? Właśnie opublikowano bardzo interesujący raport dotyczący wzajemnych stosunków i przekonań mieszkańców obu krajów. Wyniki badań są zaskakujące.

Jak wynika z raportu, zaledwie 58% badanych Polaków potrafiło wskazać Litwę na mapie (mylono ją z Białorusią czy Ukrainą). Polacy właściwie wiedzą niedużo o swoich litewskich sąsiadach. Przypomina się wspólna walka pod Grunwaldem, unia zawarta w Lublinie w 1569 r., Pan Tadeusz Mickiewicza (wileński pomnik wieszcza na zdjęciu obok) i Józef Piłsudski. Może tak nikłą wiedzę można wytłumaczyć uwarunkowaniami historycznymi?

Litwini w odróżnieniu od Ukraińców czy Białorusinów nie jeździli do Polski, aby poprawić swoją sytuację finansową, a i Polacy nie szukali zarobku na Litwie, nie był to dla nich również obszar atrakcyjny turystycznie – jak pokazują statystyki, zaledwie 5% Polaków odwiedziło kiedykolwiek Litwę. Litwini odwiedzają Polskę częściej (5% regularnie). Nawet likwidacja granic (po wejściu Polski i Litwy tego samego dnia do Unii Europejskiej) nie zmieniła tego stanu rzeczy.

Raport pokazuje, że wspólna historia – w dużej mierze zmitologizowana przez Polaków – nie jest wcale tak istotna, jak by się mogło wydawać. Do stereotypów należy również przekonanie o tym, że wspólne dziedzictwo zacieśnia kontakty (dla Litwinów wręcz takie przypominanie jest obraźliwe, bo świadczy o próbie wywyższenia się). Mylne jest również twierdzenie, że Litwini doskonale rozumieją język polski (jedynie 5% inteligentów z okolic Wilna swobodnie się nim posługuje, a zdecydowana większość w ogóle go nie zna). Z kolei polska mniejszość na Litwie nie ma problemu z tamtejszym językiem.  

Warto również przyjrzeć się badaniom naukowym wśród obu mniejszości – aż 82% Polaków mieszkających na Litwie darzy Litwinów sympatią, a 87% Litwinów przebywających na stałe w Polsce deklaruje taką samą sympatię do Polaków. Ponadto Polacy i Litwini uważają, że są podobni i prowadzą podobny styl życia. Polacy chętnie akceptują Litwinów jako turystów, szefów, współpracowników, nie mieliby nic przeciwko litewskiemu zięciu czy synowej. Podobnie deklarują Litwini zapytani o Polaków (choć chętniej przyjęliby rosyjskich szefów czy synowe, co obala mit antyrosyjskości). Wyniki raportu pokazują też, że rzeczywista sytuacja mniejszości jest lepsza od tej, którą przedstawiają media czy politycy (aż 73% Polaków deklaruje, że nie zetknęła się z przejawami dyskryminacji na obczyźnie).  

Jak pokazuje ten interesujący raport, nie warto wierzyć stereotypom, gdyż często nie mają one pokrycia w rzeczywistości. Warto też otworzyć się na naszych wschodnich sąsiadów, podejmować wspólne projekty i rozległą współpracę. Polska i Litwa – przekonuje Aleksander Fuksiewicz, współautor raportu, mają wiele wspólnych interesów na arenie międzynarodowej.

Źródło tekstu i grafiki: http://www.polityka.pl/kraj/analizy/1540869,2,litwini-o-polakach-polacy-o-litwinach.read

|