lip
4

Dwa nowe polskie obiekty na liście UNESCO

Na Światowej Liście Programu UNESCO „Pamięć Świata” znalazły się dwa nowe polskie obiekty – zabytkowe traktaty pokojowe zawarte od XV do końca XVIII w. między Królestwem Polskim i Cesarstwem Tureckim, a także Zbiory Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu.

Światowa Lista Programu UNESCO „Pamięć Świata” tworzona jest od 1997 roku. Umieszczane na niej są obiekty dziedzictwa dokumentacyjnego o uniwersalnym znaczeniu. Obecnie znajduje się na niej 299 wpisów – do ostatnich należą m. in. dziennik Vasco da Gammy z pierwszej podróży do Indii, Złota Bulla Karola IV, rękopis Manifestu Komunistycznego i Kapitału Karola Marksa, a także dwa wyjątkowe polskie zabytki.  

Traktaty pokojowe pochodzą z działu „Tureckiego” Archiwum Koronnego Warszawskiego, na które składa się aż 1500 dokumentów z ponad 300 lat. Stanowią niezwykłe świadectwo nowoczesnej polityki zagranicznej i dobrych stosunków między państwami o zupełnie innej tradycji, kulturze, religii i prawach. Charakterystycznym elementem tych dokumentów jest dekoracyjna turecka tugra (na zdj.) zawierająca imię i tytuł władcy.  

Z kolei zbiory Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu obrazują działalność dawnej emigracji politycznej, walczącej o wolność i niepodległość Polski przez tworzenie instytucji kulturalnych (w tym ugrupowaniu działało wiele wybitnych osób: m. in. Adam Mickiewicz, książę Adam Czartoryski czy Julian Ursyn Niemcewicz). Biblioteka Polska założona w 1838 r.  we francuskiej stolicy może się pochwalić wspaniałymi zbiorami z historii literatury, historii sztuki czy kartografii. Posiada także ogromną ilość książek publikowanych przez wydawnictwa emigracyjne.

Wcześniej na listę „Pamięć Świata” UNESCO zostały wpisane m.in. następujące polskie zabytki: Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu, Kodeks supraski, autograf De revolutionibus (w tłumaczeniu: O obrotach sfer niebieskich) Mikołaja Kopernika, rękopisy Fryderyka Chopina, podziemne archiwum getta warszawskiego, a także tablice z Postulatów Gdańskich z Sierpnia 1980.

Źródło tekstu i grafiki: http://www.rp.pl/artykul/699452,1023840-Polska-w-Pamieci-Swiata.html

|