lip
12

Warsztaty dla tłumaczy języka tureckiego

Instytut Książki oraz Ministerstwo Kultury i Turystyki Republiki Turcji ogłaszają nabór kandydatów na warsztaty przekładowe TÜLEHÇAT, które odbędą się w listopadzie w Stambule.

Adresatami wspaniałych warsztatów, które odbędą się 2-9 listopada 2013 r. na wyspie Büyükada nieopodal Stambułu, są początkujący tłumacze literatury polskiej na język turecki, a także książek tureckich na język polski. Program warsztatów obejmuje zajęcia z praktycznej pracy nad tłumaczeniem, a także szkolenia z działania mechanizmów rynku wydawniczego czy kontaktów z wydawcami. Warsztaty poprowadzą Anna Akbike Sulimowicz z Uniwersytetu Warszawskiego i Neşe Taluy Yüce z Uniwersytetu w Ankarze, wybitne tłumaczki literatury. Organizatorzy pokrywają wszystkie koszty związane z podróżą i pobytem uczestników.

Instytut Książki prowadzi nabór wniosków od kandydatów tłumaczących z języka tureckiego na język polski. Szczegółowe informacje na temat naboru od tłumaczy z języka polskiego na turecki zostaną zamieszczone na stronie internetowej tureckiego Ministerstwa Kultury i Turystyki.

Zgłoszenia w języku polskim należy nadsyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej do 10 września 2013 r. do Tomasza Pindla z Instytutu Książki na adres t.pindel(maupa)instytutksiazki.pl z dopiskiem w temacie maila: „TÜLEHÇAT – zgłoszenie na warsztaty”. Wnioski muszą zawierać:

– autoprezentację kandydata – informacje dotyczące wykształcenia i doświadczeń turkologicznych, ze szczególnym naciskiem na zainteresowania literackie. Proszę pisać o tym, co Państwo czytacie, co chcecie tłumaczyć, jaka część tureckiej literatury wydaje się Wam szczególnie interesująca z perspektywy polskiej,
– próbkę własnego przekładu z języka tureckiego – ogłoszonego drukiem lub niepublikowanego,
– ewentualnie: wykaz dotychczasowych przekładów i publikacji, nie tylko związanych z literaturą turecką (posiadanie publikacji nie jest warunkiem ubiegania się o uczestnictwo),
– dane kontaktowe (prócz adresu e-mail, imię, nazwisko i telefon).

Spośród nadesłanych kandydatur wyłonionych zostanie 4 uczestników.

Źródło tekstu i grafiki: http://www.instytutksiazki.pl/w-instytucie,o-nas,29766,nabor-kandydatow-na-polsko-tureckie-warsztaty-przekladowe-w-stambule.html

|