lip
21

Poprawa gospodarcza w Europie Środkowo-Wschodniej

Jak wynika z raportu Instytutu Ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego, poprawiła się aktywność gospodarcza w Europie Środkowo-Wschodniej. To może stwarzać obiecujące perspektywy dla inwestorów.

Publikowany co pół roku raport „Analiza sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej” przedstawia szczegółowe badania naukowe dotyczące sytuacji ekonomicznej krajów, które wstępowały do Unii Europejskiej od 2004 roku (czyli 11 państw). W raporcie znajdziemy również analizy dotyczące inwestycji zagranicznych i obowiązkowych funduszy emerytalnych.

Jak tłumaczą wybitni eksperci z NBP winny dotychczasowemu spowolnieniu gospodarczemu w opisywanym regionie był przede wszystkim pogłębiający się od 2012 r. kryzys strefy euro, ale również konsolidacja finansów publicznych oraz proces oddłużania sektora prywatnego.

W zestawieniach można wyczytać, że tempo wzrostu PKB w omawianych państwach spadło z 3,1% w 2011 r. do 0,7% w 2012 r. W pierwszym kwartale 2013 r. odnotowano wzrost o 0,2% (w Polsce o 0,5%). Wciąż utrzymywało się spore zróżnicowanie dynamiki między poszczególnymi krajami: od 6,0% wzrostu PKB na rynku łotewskim i 4,1% na litewskim do -3,3% na rynku słoweńskim. Najniższą stopę bezrobocia zaobserwowano u naszych czeskich sąsiadów, a także w Rumunii, a najwyższą w Chorwacji oraz na Słowacji. Ponadto od początku 2013 r. osłabiały się waluty krajów regionu, niski był też napływ inwestycji zagranicznych (poza inwestycjami w obligacje skarbowe).

Poprawa aktywności gospodarczej może prowadzić do nowych inwestycji i wiązać się z licznymi tłumaczeniami na języki krajów Unii Europejskiej.

Źródło tekstu i grafiki: http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/706205,1029763-Gospodarka-w-regionie-drgnela.html

|