gru
19

Nagroda dla Magdaleny Tulli

Magdalena Tulli, pisarka i tłumaczka, została uhonorowana Nagrodą Literacką im. Juliana Tuwima. Wyniki ogłoszono w Tetrze Nowym im. Kazimierza Dejmka w Łodzi podczas gali kończącej VII edycję Festiwalu Puls Literatury.

Przyznawana za całokształt twórczości Nagroda Literacka im. Juliana Tuwima to reaktywowana w tym roku przedwojenna Nagroda Literacka Miasta Łodzi. Pisarz zostaje wyróżniony za wysoką jakość swoich książek oraz uwrażliwienie na sprawy społeczne. 

To prestiżowe wyróżnienie wręczane jest podczas Festiwalu Puls Literatury. Nazwa tej wspaniałej imprezy nawiązuje do czasopisma „Puls”, które ukazywało się poza cenzurą w latach 1977-1981 (jego współzałożycielem i redaktorem naczelnym był poeta Jacek Bierezin).
Oprócz wyjątkowej statuetki nagrodzona Magdalena Tulli otrzymała również gratyfikację finansową w wysokości 50 tys. zł.  

Magdalena Tulli jest jedną z najciekawszych polskich współczesnych prozaiczek. Napisała m.in. powieści: Sny i kamienie, Tryby, Skaza, Włoskie szpilki. Jej znakomite książki były tłumaczone na angielski, chorwacki, czeski, francuski, litewski, łotewski, niemiecki, rosyjski, szwedzki, węgierski i włoski. Ta wybitna pisarka ma w swoim dorobku również przekłady na język polski (przetłumaczyła m.in. Utraconą Marcela Prousta, Gniew niebios Fleur Jaeggy czy Długi dzień Ameriga Itala Calvina). 

Serdecznie gratulujemy!

Źródło tekstu i grafiki: http://www.instytutksiazki.pl/wydarzenia,aktualnosci,30470,magdalena-tulli-z-nagroda-tuwima.html

|