lut
9

Przekłady Michała Friedmana w sieci

Od dawna niewznawiane wspaniałe dzieła najwybitniejszych twórców literatury jidysz wreszcie są dostępne w sieci dla polskich czytelników. Utwory Mendele Mojcher-Sforima, Szolema Alejchema czy I.L. Pereca przełożył na język polski Michał Friedman.

Na stronie internetowej Biblioteki Pisarzy Żydowskich, czyli tutaj, można znaleźć aż dwanaście utworów znakomitych pisarzy tworzących w języku hebrajskim i jidysz. Na polski przetłumaczył je Michał Friedman. Dostępność tych książek online to rezultat działalności Fundacji im. Michała Friedmana, którą założył wnuk wybitnego tłumacza, Marek Friedman w setną rocznicę urodzin dziadka.  

Michał Friedman urodził się w Kowlu (dziś to tereny ukraińskie), studiował na Politechnice w Grenoble, a także na wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Studiów Judaistycznych przy Wielkiej Synagodze na Tłomackiem. Po wojnie przez wiele lat piastował funkcję prezesa Ministerstwa Obrony Narodowej. Był również związany z Teatrem Żydowskim w Warszawie, w którym uczył języka i historii Żydów. Literaturę jidysz zaczął tłumaczyć dopiero na wcześniejszej emeryturze. Zmarł w 2006 roku.  

Biblioteka Pisarzy Żydowskich powstała przy współpracy z Fundacją Nowoczesna Polska, a także dzięki Programowi Archiwistyki Społecznej Narodowego Instytutu Audiowizualnego (który sfinansował tę wyjątkową inicjatywę).

Źródło tekstu i grafiki: http://www.instytutksiazki.pl/wydarzenia,aktualnosci,30664,pisarze-jidysz-w-sieci.html

|