lut
19

Poezja Szymborskiej po białorusku

Niedawno na Białorusi ukazało się najobszerniejsze wydanie poezji Wisławy Szymborskiej. Na ponad 430 stronach znajdują się wspaniałe wiersze z całego okresu twórczości tej wybitnej polskiej poetki.

Koniec i początek – bo taki tytuł nosi książka – to czwarte wydanie wierszy naszej znakomitej poetki w języku białoruskim, a zarazem największe objętościowo. Te wyjątkowe utwory przełożyło aż dziesięcioro tłumaczy (m.in. Andrej Chadanowicz, Maksim Tank, Nina Maciasz i Maryna Kazłouska). W 70% to nowe tłumaczenia przygotowane specjalnie na potrzeby niniejszego wydania.

We wstępie do antologii umieszczono noblowskie przemówienie Szymborskiej. Układ tekstów został przemyślany w ten sposób, aby czytelnik zaczął od ostatnich wierszy polskiej poetki i zakończył na początkowych (pochodzących przeważnie z tomu Wołanie do Yeti, który został wydany w 1957 roku).

Tomik Koniec i początek ukazał się nakładem niezależnego wydawnictwa Łohwinau dzięki wsparciu finansowemu Ambasady RP w Mińsku, a także Programu Translatorskiego ©Poland.

Źródło tekstu i grafiki: http://www.instytutksiazki.pl/wydarzenia,aktualnosci,30717,wiersze-szymborskiej-po-bialorusku.html

|