lut
26

Wsparcie dla tłumaczy

Do końca marca 2014 r. można składać wnioski o zapomogę przyznawaną tłumaczom i pisarzom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.

O wsparcie finansowe w ramach Funduszu Zapomogowego stworzonego przez Fundację Wisławy Szymborskiej mogą się starać pisarze i tłumacze, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Ten wyjątkowy fundusz utworzono na mocy testamentu wybitnej polskiej poetki, która chciała wspomóc ludzi zajmujących się literaturą. Zapomoga jest przyznawana dwukrotnie w ciągu roku (wiosną i jesienią) przez Komisję Zapomogową (w jej skład wchodzą: Teresa Walas, Ireneusz Kania, Piotr Matywiecki, Bożena Ptak, Iwona Smolka, Jan Strządała i Beata Szymańska).

Wniosek o zapomogę mogą złożyć: pisarz lub tłumacz, Stowarzyszenie Pisarzy Polski, PEN-Club, Instytut Książki lub inne organizacje czy związki działające na rzecz środowiska literackiego lub translatorskiego. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o stanie majątkowym oraz dokumenty zatwierdzające potrzebę uzyskania zapomogi.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Fundacji, czyli tutaj.

Źródło tekstu i grafiki: http://www.instytutksiazki.pl/wydarzenia,aktualnosci,30762,fundusz-zapomogowy-dla-pisarzy-i-tlumaczy.html

|