mar
3

Pszczoły pomogą w walce z bezrobociem

Rusza program rozwoju branży pszczelarskiej w Polsce opracowany przez wybitnych naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dzięki jego realizacji powstanie ok. 3,2 tys. pasiek w całym kraju (a tym samym pojawi się wiele nowych miejsc pracy).

Ten wspaniały pomysł ma wspomóc rozwój branży pszczelarskiej i równocześnie poprawić sytuację ekonomiczną w Polsce (oferta pracy przy pasiekach będzie skierowana przed wszystkim do bezrobotnych absolwentów, osób niepełnosprawnych oraz tych, którzy przekroczyli pięćdziesiąty rok życia). Jak tłumaczy
autor tego wyjątkowego projektu, dr Lesław Piecuch, obecnie pszczelarstwo – mogące się poszczycić długą tradycją w Polsce – traktowane jest bardziej jako hobby niż przedsięwzięcie pozwalające na zyskanie realnych korzyści finansowych.

Zgodnie z tym znakomitym projektem model gospodarstwa pasiecznego składałby się z sześćdziesięciu uli, z których każdy przynosiłby 110 kg produktów pszczelich w perspektywie 5-7 lat (czyli ponad 7,5 tys. ton miodu rocznie. Ponadto pasieki będą wytwarzać inne wyroby: np. mleczko pszczele, wosk, kit pszczeli, jad pszczeli, pyłek kwiatowy czy pierzgę. Proces zakładania pasiek poprzedzać będą szkolenia dla kandydatów na pszczelarzy. Zaopatrywaniem pasiek w pożywienie dla pszczół, a także odbiorem miodów i innych produktów z pasieki będzie się zajmować specjalna firma zewnętrzna, zaś za prace naukowo-badawcze oraz wdrażanie nowych technologii będzie odpowiadać nowa instytucja „Ogólnopolski Klaster Miodowy”.  

Jak wynika z badań, obecnie import miodów do krajów Unii Europejskiej wynosi ok. 140 tys. ton rocznie. Produkty pszczelarskie mają również zbyt w takich przemysłach jak kosmetyczny, farmaceutyczny czy chemiczny. Również w Polsce od kilku lat wzrasta spożycie miodu – za potrzebami konsumentów nie nadąża krajowa produkcja. Obecnie import wynosi ok. 5 tys. ton rocznie, a niedobór rodzin pszczelich szacuje się na ok. 1 milion.

Źródło tekstu i grafiki: http://tvn24bis.pl/informacje,187/bezrobocie-na-wsi-pomoga-pszczoly-robotnice-i-tysiace-pasiek,401189.html

|