lip
2

Stypendium dla artystów

Austriackie Forum Kultury w Warszawie zaprasza do ubiegania się o stypendia Artist-in-Residence 2015. Organizatorami są Urząd Kanclerza Austrii i KulturKontakt Austria. Ten znakomity projekt skierowany jest m.in. do tłumaczy literackich.

Stypendium Artist-in-Residence 2015 jest przeznaczone dla wybitnych twórczyń i twórców z wielu dziedzin (sztuki piękne, fotografia artystyczna, sztuka video i mediów, design, kompozycja muzyczna, literatura, literatura dla dzieci i młodzieży, tłumaczenia literackie, animacja kultury, sztuka kuratorska).  

O stypendium (wyłącznie w jednej dziedzinie!) mogą się ubiegać osoby urodzone po 31.12.1974 r. i legitymujące się podstawową znajomością języka niemieckiego lub angielskiego. Wśród kandydatów nie mogą się znaleźć stypendyści i stypendystki programu Artist-in-Residence Urzędu Kanclerza lub organizacji KulturKontakt Austria z poprzednich lat.  

Termin nadsyłania zgłoszeń bezpośrednio w Austrii dla dziedzin: sztuki piękne, fotografia artystyczna, sztuka video, mediów i design upływa 31 lipca 2014 r. W przypadku pozostałych dziedzin wymagane dokumenty można przesyłać do 15 lipca 2014 r. Decyduje data stempla pocztowego.

Szczegółowy regulamin znajduje się tutaj.
Formularz aplikacyjny można pobrać tutaj.

Źródło tekstu: http://www.instytutksiazki.pl/wydarzenia,aktualnosci,31368,stypendia-dla-artystow.html
Źródło grafiki: http://pl.wikipedia.org/wiki/Austria

|