lip
21

Nowe polskie zabytki na liście UNESCO?

Księga henrykowska i Akta braci czeskich – te dokumenty zostały zgłoszone przez Polskę do wpisania na listę Pamięć Świata UNESCO.

Księga henrykowska to wyjątkowa kronika opactwa cystersów w Henrykowie (Dolny Śląsk) z drugiej połowy XIII wieku. W łacińskim tekście znalazło się zdanie uważane za najstarsze zapisane w języku polskim: „Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj” (według współczesnej transkrypcji). Miał je wypowiedzieć czeski rycerz Boguchwał do żony, gdy ta mełła ziarno w ręcznych żarnach. Słowa Boguchwała można przetłumaczyć następująco: „Daj, niech ja pomielę, a ty odpoczywaj” (w innej wersji ostatnie słowo to: „podziwiaj”).

Akta braci czeskich to aż 92 cenne dokumenty przywiezione z Czech. Stanowią one świadectwo historii protestantyzmu w Europie. Obejmują korespondencję z lat 1557-1828, a także rękopisy i akta gmin wyznaniowych. Archiwum i Biblioteka Braci Czeskich to znakomity przykład tolerancji religijnej w XVI-wiecznej Rzeczypospolitej, gdzie wyznawcy Kościoła braci czeskich znaleźli azyl oraz warunki do prowadzenia działalności.

Światowa Lista Programu UNESCO „Pamięć Świata” tworzona jest od 1992 roku. Umieszczane na niej są obiekty dziedzictwa dokumentacyjnego o uniwersalnym znaczeniu historycznym lub cywilizacyjnym. Obecnie znajduje się na niej blisko 300 dokumentów. Polskie dziedzictwo reprezentują m.in. Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu, Kodeks supraski, autograf O obrotach sfer niebieskich Mikołaja Kopernika, rękopisy Fryderyka Chopina, a także tablice z Postulatów Gdańskich z Sierpnia 1980. O tym, czy na prestiżowej liście znajdą się również dwa nowe polskie zabytki, dowiemy się w połowie 2015 roku.

Źródło tekstu i grafiki: http://historia.newsweek.pl/unesco-ksiega-henrykowska-na-liscie-unesco-newsweek-pl,artykuly,343144,1.html

|