sie
3

Zgłoszenia do nagrody dla tłumaczy

Do końca września 2014 roku można zgłaszać kandydatury do I Nagrody na Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya Żeleńskiego. Nazwisko laureata poznamy w kwietniu 2015 roku podczas Gdańskich Spotkań Tłumaczy „Odnalezione w Tłumaczeniu”.

To prestiżowe wyróżnienie zostało ustanowione przez prezydenta miasta Gdańska. Ideą nagrody jest uhonorowanie wybitnych tłumaczy i podkreślenie jak ważną pełnią oni rolę w literaturze. Gdyby nie tłumacze, nie moglibyśmy poznać wielu znakomitych książek autorstwa zagranicznych pisarzy. Nagroda ma charakter finansowy – zwycięzca otrzyma 50 tysięcy złotych.

Opatrzone uzasadnieniem zgłoszenia tłumaczy w dowolnej liczbie mogą kierować osoby prawne i fizyczne (m.in. wydawnictwa, instytucje kultury, szkoły wyższe, media o charakterze literackim, stowarzyszenia i związki twórcze, literaturoznawcy i członkowie kapituły nagrody).  Typowane mogą być tłumaczenia utworów, które ukazały się między 1 września 2012 r. a 31 sierpnia 2014 r. bądź całokształt dorobku tłumacza bez ograniczeń czasowych odnośnie do daty publikacji. Przekłady mogą dotyczyć całości literatury – poezji, prozy, eseistyki. Nominacje do Nagrody za Twórczość Translatorską zostaną ogłoszone 20 stycznia 2015 roku.

W składzie Kapituły Nagrody zasiadają: Anna Wasilewska reprezentująca „Literaturę na świecie”, Krzysztof Pomian (filozof, historyk, eseista), Edward Balcerzan (teoretyk literatury i tłumacz), Justyna Sobolewska (krytyk literacki), Andrzej Jagodziński (tłumacz), Adam Pomorski (tłumacz, eseista) i Stanisław Rosiek (historyk literatury).  

Zgłoszenia należy kierować na adres: Instytut Kultury Miejskiej, Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk z dopiskiem „Nagroda za Twórczość Translatorską”.

Źródło tekstu i grafiki: http://www.instytutksiazki.pl/wydarzenia,aktualnosci,31570,nagroda-za-tworczosc-translatorska—zgloszenia.html

|