lis
12

Drugie języki na świecie

Badając status drugich języków świata, można dojść do zaskakujących wniosków. Przykładowo język polski stał się już drugim językiem w Wielkiej Brytanii, a język angielski w Polsce. Nie brakuje też lingwistycznych paradoksów – język białoruski jest obecnie drugim językiem na Białorusi.

Zaprezentowana obok tabelka pokazuje drugie najbardziej rozpowszechnione języki na świecie (miarą jest liczba użytkowników, dla których dany język jest podstawowym). Jak się okazuje, aż w 55 krajach świata drugą największą liczbę mieszkańców stanowią ci, którzy posługują się językiem angielskim. Drugie miejsce zajął język francuski (14 krajów), a na trzecim rosyjski (13 krajów wschodniej Europy i połnocno-wschodniej Azji). Na stopień rozpowszechnienia konkretnych języków mają wpływ czynniki historyczne lub ekonomiczne. Wiele można wytłumaczyć współczesną migracją (stąd np. mocna pozycja języka polskiego w Anglii – to skutek szukania pracy przez naszych rodaków po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej).

Jak wynika z aktualnych danych, język angielski stał się „drugim pierwszym językiem” w Polsce, Francji, Grecji we Włoszech czy na Węgrzech. Na wschodzie Europy drugim językiem jest najczęściej rosyjski (w wyniku dominacji rosyjskiego, język białoruski pozostaje drugim językiem na Białorusi!). W Niemczech i Austrii mamy do czynienia ze sporym napływem tureckich emigrantów, więc spotkamy się często z językiem tureckim. U naszych słowackich sąsiadów z kolei częściej można usłyszeć język węgierski niż – jak można by przypuszczać – czeski.

W Australii „drugim językiem” jest mandaryński (to z racji przybywających tam chińskich emigrantów). Z kolei w Chinach status drugiego języka osiągnął kantoński, a w Japonii – koreański. W Arabii Saudyjskiej często można usłyszeć język tagalski, a w sąsiednim Jemenie – język mehri.

Źródło tekstu i grafiki: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/ludzieistyle/1598153,1,mapa-drugich-jezykow-polski-w-wielkiej-brytanii-turecki-w-niemczech-i-bialoruski-na-bialorusi.read

|