gru
29

Zmniejszone ograniczenia ekonomiczne w Chinach

Chiny łagodzą przepisy dotyczące uruchamiania nowych oddziałów przez banki zagraniczne, a także dokonywanych przez nie transakcji w juanach.

Jak wynika z dokumentu zamieszczonego na stronie internetowej chińskiej Rady Państwa, od 2015 roku przestaje obowiązywać wymóg transferu nowych funduszy operacyjnych w określonej wysokości przez zagraniczny bank macierzysty uruchamiający nową placówkę w Państwie Środka. To oznacza, że zagraniczne banki będą mogły starać się o zgodę na przeprowadzenie transakcji w juanach już w rok po rozpoczęciu działalności w Chinach (do tej pory obowiązywały trzy lata). Jednocześnie został zniesiony obowiązek wykazywania przez banki zysków finansowych przez ostatnie dwa lata. Wszystko ma na celu zwiększenie konkurencyjności w branży bankowej oraz większe jej otwarcie, a w przyszłości – umiędzynarodowienie chińskiej waluty.

Dzięki tego rodzaju zmianom takie banki jak np. amerykański Citigroup czy brytyjski HSBC będą mogły zwiększyć obecność na chińskim rynku. Obecnie ze względu na rozmaite restrykcje zagraniczni pożyczkodawcy mają bardzo ograniczony dostęp do tamtejszych usług bankowych. Zgodnie z nowymi regulacjami zmieniającymi przepisy z 2006 roku, banki nie będą musiały mieć w Chinach swojego przedstawicielstwa, aby uzyskać pozwolenie na tworzenie placówek w formie wspólnych przedsięwzięć (tzw. joint-ventures) czy też w pełni przez siebie kontrolowanych.

Złagodzenie przepisów wobec zagranicznych banków na pewno nie pozostanie bez wpływu na gospodarkę międzynarodową oraz inwestycje w Chinach. Można się zatem spodziewać zwiększonego zapotrzebowania na tłumaczenia w zakresie języka chińskiego.

Źródło tekstu i grafiki: http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/706164,1166516-Chiny-pozwola-na-wiecej-obcym-gigantom.html

|