sty
6

Warsztaty dla tłumaczy języka niemieckiego

17 stycznia 2015 r. odbędą się warsztaty terminologiczno-tłumaczeniowe dla tłumaczy języka niemieckiego. Zajęcia będą poświęcone przekładowi orzeczeń w sprawach cywilnych i karnych. Zgłoszenia można nadsyłać do 15 stycznia 2015 r.

Warsztaty „Jak tłumaczyć orzeczenia sądowe w sprawach cywilnych i karnych?” przeznaczone są dla tłumaczy przysięgłych, studentów kierunków filologicznych i lingwistyki stosowanej oraz osób, które chcą ubiegać się o wpis na listę tłumaczy przysięgłych języka niemieckiego.

Program warsztatów obejmuje m.in. przedstawienie struktury i rodzajów polskich i niemieckojęzycznych orzeczeń w sprawach karnych i cywilnych, analizę terminologii specyficznej dla omawianego rodzaju tekstu (m.in. techniki tłumaczenia częstych w orzeczeniach nazw ustaw i rozporządzeń prawnych) oraz sprawdzenie wykonanych przez uczestników szkolenia tłumaczeń wyroku/postanowienia w sprawach cywilnych i karnych z języka polskiego na język niemiecki i z niemieckiego na polski.

Warsztaty prowadzi dr hab. Artur Dariusz Kubacki – adiunkt Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wybitny tłumacz przysięgły języka niemieckiego. Członek i ekspert Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPSIS, Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich i Stowarzyszenia Germanistów Polskich. Autor lub współautor znakomitych książek, podręczników, zbiorów dokumentów do ćwiczeń, słownika z zakresu kontroli finansowo-księgowej oraz wielu artykułów i recenzji dotyczących języka i przekładu specjalistycznego. Prowadzi zajęcia praktyczne i seminaria z zakresu tłumaczeń specjalistycznych (m. in. prawnych, ekonomicznych i użytkowych).

Warsztaty odbędą się 17 stycznia 2015 r. w godzinach 10-17 w siedzibie Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich w Warszawie (ul. Puławska 138 A/2). Zgłoszenia można nadsyłać do 15 stycznia 2015 r.

Źródło tekstu i grafiki: http://www.szkolenia.stp.org.pl/szkolenie/2015/119

|