lut
26

„Mały książę” w języku pruskim

Wspaniała książka Mały książę Antoine’a de Saint-Exupery’ego doczekała się przekładu na język pruski. Stało się to możliwe dzięki polskiemu Stowarzyszeniu Prusów Prusapira. Planowane są dalsze lingwistyczne projekty służące odbudowaniu i krzewieniu języka pruskiego.

Język pruski należy do języków bałtyckich (tak jak litewski czy łotewski).  Używały go plemiona bałtyckie zamieszkujące tereny między dolną Wisłą a dolnym Niemnem. Zamarł na początku XVIII wieku. Zostały po nim zabytki piśmiennictwa – XIV-wieczny słownik Elbląski i trzy katechizmy Marcina Lutra pochodzące z XVI wieku. To właśnie te dokumenty pozwoliły odbudować język pruski w ubiegłym wieku.  Nowe słowa są odzyskiwane przez zespół wybitnych specjalistów pod nadzorem lingwistów litewskich. Warto zaznaczyć, że obecnie pruski jest kwalifikowany jako język ożywiony a nie martwy. To drugi język dla około kilkudziesięciu Prusów (w Polsce włada nim dziesięć osób).

Wydanie znakomitej powieści Exupery’ego w języku pruskim ma tytuł Likuts Princis. Prace nad przekładem rozpoczęły się w 2011 roku. Małego księcia przetłumaczył Piotr Szatkowski, filolog, skandynawista. Książka została wydana w nakładzie 200 egzemplarzy. Trwają prace nad audiobookiem.

Publikacja nowego tłumaczenia Małego księcia jest częścią wyjątkowego projektu Stowarzyszenia Prusapira, której członkowie aktywnie próbują odbudować i krzewić język pruski. Wydano już słowniki języka pruskiego. Obecnie trwają prace m.in. nad słownikiem internetowym, słownikiem na telefon komórkowy, słownikiem do automatycznego sprawdzania pisowni podczas pisania czy słownikiem na platformę Android. W przygotowaniu także podręcznik do nauki języka pruskiego.

Źródło tekstu i grafiki: http://www.instytutksiazki.pl/wydarzenia,aktualnosci,32644,maly-ksiaze-w-jezyku-pruskim.html

|