lut
28

Stypendia dla artystów

Rusza czwarta edycja wyjątkowego projektu Wyszehradzkie Rezydencje Literackie powstałego z myślą o wybitnych pisarzach, poetach, tłumaczach literatury, krytykach, eseistach i dziennikarzach z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Organizatorem jest Stowarzyszenie Willa Decjusza.

W ramach tegorocznej odsłony Wyszehradzkich Rezydencji Literackich 32 rezydentów będzie mogło zrealizować własne projekty literackie w czterech instytucjach goszczących (Bratysławie, Budapeszcie, Krakowie lub Pradze) w wybranym okresie: od 1 maja do 12 czerwca 2015 r. lub od 1 września do 30 listopada 2015 r.

Adresatami Wyszehradzkich Rezydencji Literackich są znakomici polscy, czescy, słowaccy i węgierscy pisarze, poeci, tłumacze literaccy, krytycy i dziennikarze. Stypendyści zostaną wyłonieni na drodze indywidualnych aplikacji przesłanych za pomocą formularza zgłoszeniowego online, dostępnego na stronie internetowej Stowarzyszenia Willa Decjusza. Celem programu jest coroczne goszczenie w każdym kraju Grupy Wyszehradzkiej stypendystów ze wszystkich czterech państw, wspieranie ich pracy oraz tworzenie platformy wymiany informacji. Dodatkowo program umożliwia rozwój oraz promocję wspaniałej literatury państw Grupy Wyszehradzkiej na terenie Europy Środkowej.

Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.

Źródło tekstu i grafiki: http://www.instytutksiazki.pl/wydarzenia,aktualnosci,32670,stypendia-literackie-dla-tworcow.html

|