mar
5

Polska gospodarka na szczycie rankingu wzrostu

Prognozy ekonomiczne dla Polski przedstawiają się nader pomyślnie. Okazuje się, że nasza gospodarka będzie w tym roku najszybciej rosnącą w Unii Europejskiej i jedną z dwudziestu najszybszych na świecie.

Agencja Bloomberg przeanalizowała tempa rozwoju gospodarek 57 krajów w bieżącym roku. Jak wynika z badań. globalna gospodarka zyska łącznie 3,2% w 2015 roku i 3,7% w 2016 r. W szczycie rankingu najszybciej rozwijających się państw znalazły się Chiny (chińskie PKB wzrośnie o 7%). Państwo Środka wyprzedziło Filipiny (+ 6,3%) i Kenię (+ 6%). Na dalszych miejscach znalazły się Indie oraz Indonezja.

Polska zajęła pierwsze miejsce wśród państw Unii Europejskiej. Nasze PKB wzrośnie w tym roku o 3,3% i w ogólnym rankingu Polska znalazła się na siedemnastym miejscu (wyprzedzona przez kraje Azji, Afryki, Ameryki Południowej, a także Turcję). Drugim unijnym krajem w pierwszej dwudziestce jest Irlandia (irlandzkie PKB wynosi 2,6%). Z kolei gospodarkę USA oceniono na 3,1% PKB w tym roku, a Wielkiej Brytanii na 2,6%. Strefa Euro zyska tylko 1,2% PKB, co można wytłumaczyć problemami z gospodarką Grecji.

Polepszenie się sytuacji ekonomicznej Polski prawdopodobnie pociągnie za sobą wiele inwestycji krajowych i zagranicznych. To może się wiązać ze zwiększonym zapotrzebowaniem na tłumaczenia w wielu dziedzinach.

Źródło tekstu i grafiki: http://www4.rp.pl/artykul/1182227-Polska-wsrod-liderow-wzrostu.html

|