mar
9

Warsztaty dla tłumaczy języka czeskiego

14 marca 2015 r. odbędą się warsztaty terminologiczno-tłumaczeniowe dla tłumaczy języka czeskiego poświęcone ustawie o Kodeksie spółek handlowych (inaczej: ZOK). Zgłoszenia można nadsyłać do 11 marca 2015 roku.

Szkolenie Nowy czeski „Zákon o obchodních korporacích” (Kodeks spółek handlowych) przeznaczony jest dla tłumaczy pisemnych (także przysięgłych) języka czeskiego, a także tłumaczy konferencyjnych oraz studentów i absolwentów bohemistyki. Celem tych znakomitych warsztatów jest prezentacja zmian, jakie przyniosło wejście w życie w Czechach ustawy ZOK. Zmieniła się nie tylko nazwa ustawy, ale również podstawa regulacji prawnych w zakresie działania spółek handlowych (a nie, jak dotąd, prawa handlowego). Warsztaty obejmują nowe elementy, ale będą zarazem repetytorium wiedzy i terminologii dotyczącej powstawania spółek, ich nazw, rodzajów, organów, struktury, przekształceń itd. W pracy zostaną wykorzystane teksty specjalistyczne oraz autentyczne dokumenty dotyczące tych zagadnień.

Spotkanie poprowadzi Urszula Dzierżawska, wybitna tłumaczka przysięgła języków czeskiego, słowackiego, bośniackiego, serbskiego i chorwackiego, doświadczony pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Warsztaty odbędą się 14.03.2015 r. w godzinach 10-16 w siedzibie Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich w Warszawie (ul. Puławska 138 A/2). Zgłoszenia można nadsyłać do 11 marca 2015 r.

Źródło tekstu i grafiki: http://www.szkolenia.stp.org.pl/szkolenie/2015/133

|