mar
14

Zapomoga przeznaczona dla tłumaczy

Wraz z końcem marca 2015 r. upływa termin składania wniosków o zapomogę przyznawaną tłumaczom i pisarzom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.

O wsparcie finansowe w ramach Funduszu Zapomogowego powołanego przez Fundację Wisławy Szymborskiej mogą się starać pisarze i tłumacze, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Ten wyjątkowy fundusz stworzono na mocy testamentu wybitnej polskiej poetki, która chciała w ten sposób wspomóc ludzi zajmujących się literaturą. Zapomoga jest przyznawana dwukrotnie w ciągu roku – wiosną i jesienią – przez Komisję Zapomogową, w której skład wchodzą: Teresa Walas, Ireneusz Kania, Piotr Matywiecki, Bożena Ptak, Iwona Smolka, Jan Strządała i Beata Szymańska.  

Wniosek o zapomogę mogą złożyć: pisarz bądź tłumacz, Stowarzyszenie Pisarzy Polski, PEN-Club, Instytut Książki lub inne organizacje czy związki działające na rzecz środowiska literackiego lub translatorskiego. Do wniosku trzeba dołączyć oświadczenie o stanie majątkowym, a także dokumenty zatwierdzające potrzebę uzyskania zapomogi.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Fundacji, czyli tutaj.

Źródło tekstu i grafiki: http://www.instytutksiazki.pl/wydarzenia,aktualnosci,32770,zapomoga-dla-pisarzy-i-tlumaczy.html

|