mar
19

Konkurs dla tłumaczy

Ruszyła kolejna edycja Konkursu Przekładowego organizowanego przez Koło Naukowe Slawistów im. Tadeusza Lehra-Spławińskiego działające przy Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ. Temat konkursu to „Pamięćnik. Motyw pamięci i wspomnień w literaturze”.

Koło Naukowe Slawistów Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłosiło konkurs przekładowy „Pamięćnik. Motyw pamięci i wspomnień w literaturze”. Zadaniem konkursowym jest tłumaczenie tekstu literackiego (proza autobiograficzna, biograficzna, wspomnieniowa, pamiętnikarska, epistolograficzna, a także opowiadania czy nowele), który w oryginale napisano w języku bułgarskim, chorwackim, czeskim, macedońskim, serbskim, słowackim lub słoweńskim. Jury oceni tłumaczenia w dwóch kategoriach – literatura faktu i fikcja.

Konkurs jest przeznaczony dla studentów wszystkich lat studiów slawistycznych z ośrodków, w których nauczany jest którykolwiek z języków konkursowych. Jeden uczestnik może nadesłać jedno tłumaczenie wybranego utworu na język polski. Prace nadesłane mailem (na adres przekład2015@gmail.com) należy opatrzyć pseudonimem. Przekłady można nadsyłać do 17 kwietnia 2015 roku włącznie.  Wyniki konkursu będą ogłoszone 24 maja 2015 r. w Dniu Piśmiennictwa Słowiańskiego. Laureatom zostaną przyznane wyjątkowe nagrody oraz dyplomy pamiątkowe. Nagrodzone przekłady mogą dodatkowo zostać wyróżnione drukiem bądź publikacją w Internecie.

Szczegółowy regulamin konkursu można znaleźć tutaj.

Źródło tekstu i grafiki: http://balkanistyka.org/konkurs-na-przeklad-pamiecnik-motyw-pamieci-i-wspomnien-w-literaturze/

|