maj
8

Najpopularniejsze języki świata

Jak wynika z badań, 7,2 miliarda mieszkańców Ziemi posługuje się łącznie ponad 7 tysiącami narzeczy. A jednak by się porozumieć wystarczy poznać tylko 12 z nich – tyloma posługuje się 2/3 światowej populacji. Które z nich są najpopularniejsze?

2/3 świata posługuje się zaledwie 12 językami. Dla największej ilości osób (1,39 mld) językiem ojczystym jest chiński. 588 mln użytkowników za swój język ojczysty uważa urdu lub hindi (są to języki niemal identyczne pod względem słownictwa i struktury gramatycznej, różnią się leksyką). Trzecie miejsce zajął język angielski jako ojczysty dla 527 mln ludzi.

Angielskiego uczy się aż 1,5 mld osób, a chińskiego – 30 mln (w latach 1990-2013 zainteresowanie tym językiem wzrosło o 110%). Dla porównania – francuski poznaje 82 mln, a niemiecki czy hiszpański – 14,5 mln. Warto zaznaczyć, że angielskim jako głównym językiem posługują się obywatele aż 101 państw, to dużo więcej niż w przypadku języka arabskiego (60 państw) czy francuskiego (51 państw).  Z kolei język rosyjski wyraźnie traci na popularności.

Oczywiście zdarza się, że różne źródła podają różne dane. Tak jest w przypadku języka hiszpańskiego. Według Centralnej Agencji Wywiadowczej, która przeprowadzała badania kilka lat temu, hiszpańskim posługiwało się aż 4,85% światowej populacji, co oznaczałoby, że jest bardziej popularny niż angielski. Podobnie dyskusyjna jest liczba użytkowników języka portugalskiego. Jak pokazują ostatnie analizy, to język ojczysty mniejszej ilości osób niż dotąd przypuszczano – okazało się, że nie każdy obywatel Brazylii uznaje ten język za swój ojczysty.

Należy podkreślić, że znajomość niektórych języków obcych może okazać się naprawdę korzystna. Wybitni specjaliści wykazujący się biegłością językową mogą znaleźć dobrą pracę np. jako menagerowie, tłumacze czy konsultanci. Przykładowo obecnie znajomość języka niemieckiego jest dwa razy bardziej opłacalna niż znajomość języka francuskiego i trzy razy bardziej niż hiszpańskiego.

Warto się uczyć języków obcych!

Źródło tekstu i grafiki: http://swiat.newsweek.pl/najpopularniejsze-jezyki-swiata-ktorego-jezyka-warto-sie-uczyc,artykuly,362071,1.html

|