maj
11

Warsztaty dla tłumaczy języka francuskiego

16 maja 2015 r. będą miały miejsce interesujące warsztaty dla tłumaczy z języka francuskiego, poświęcone przekładowi dokumentów i tekstów prawniczych znajdujących się w obrocie gospodarczym. Zgłoszenia można nadsyłać do 12 maja 2015 r.

Warsztaty są przeznaczone dla studentów romanistyki (także studiów podyplomowych), osób specjalizujących się w tłumaczeniach pisemnych, kandydatów na tłumaczy przysięgłych oraz czynnych zawodowo tłumaczy przysięgłych języka francuskiego, którzy chcą poszerzyć wiedzę i udoskonalić zawodowe umiejętności.  

Szkolenie obejmuje omówienie stanu prawnego sektora działalności gospodarczej i problematyki tłumaczenia polskich i francuskich dokumentów i tekstów prawniczych tego rodzaju. W ramach zajęć zostanie przybliżone odpowiednie słownictwo, nazwy podmiotów gospodarczych, funkcje ich organów oraz instytucji. Uczestnicy przetłumaczą reprezentatywne dokumenty i teksty prawnicze, a ich prace zostaną omówione przez prowadzącego.

Szkolenie prowadzi dr Wojciech Gilewski, wybitny tłumacz przysięgły języków francuskiego i hiszpańskiego, czynny tłumacz pisemny i konferencyjny. Jest także m.in. konsultantem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do udziału w przeprowadzeniu egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Warsztaty odbędą się 16.05.2015 r. w godzinach 10:00-17:30 w siedzibie Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich w Warszawie (ul. Puławska 138 A/2). Zgłoszenia można nadsyłać do 12 maja 2015 r.

Źródło tekstu i grafiki: http://www.szkolenia.stp.org.pl/szkolenie/2015/142

|