cze
10

PKB wzrasta, nadchodzą nowe inwestycje

Jak wynika z najnowszych badań, w I kwartale 2015 r. polski PKB wzrósł o 3,6%. Wybitni eksperci twierdzą, że w obecnym roku cały wzrost PKB wyniesie 3,8%. To może znacząco polepszyć sytuację na rynku pracy.

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że PKB w I kwartale wzrósł o 1% wobec poprzedniego kwartału i był wyższy o 3,5% niż przed rokiem. Równocześnie popyt inwestycyjny wzrósł o 11,4% rok do roku, a popyt krajowy – o 2,6%. Rośnie także polski eksport. Po raz pierwszy od czwartego kwartału 2013 r. wpływ eksportu na tempo wzrostu ekonomicznego był dodatni.

Ostateczny szacunek PKB w pierwszych trzech miesiącach 2015 r. potwierdził przyspieszenie tempa rozwoju polskiej gospodarki. Warto zwrócić uwagę, że inwestycje rosły w imponującym, dwucyfrowym tempie. Tak znakomitą sytuację można wytłumaczyć przyspieszeniem eksportu. W drugim kwartale bieżącego roku tempo wzrostu gospodarczego prawdopodobnie będzie zbliżone do tego z pierwszego kwartału. Możliwe, że dynamika PKB w całym 2015 r. osiągnie nawet 3,8%.

Rozwój gospodarczy w Polsce może się wiązać z wieloma dalszymi inwestycjami, a tym samym ze zwiększonym zapotrzebowaniem na tłumaczenia w wielu dziedzinach.

Źródło tekstu i grafiki: http://biznes.newsweek.pl/gus-pkb-polski-2015-ile-wzrosla-polska-gospodarka-newsweek-pl,artykuly,364005,1.html

|