sie
12

O tłumaczeniach konsekutywnych

22 sierpnia 2015 roku w Warszawie odbędzie się znakomite szkolenie poświęcone tłumaczeniu konsekutywnemu w języku niemieckim. Zgłoszenia można nadsyłać do 13 sierpnia 2015 r.

Warsztaty są przeznaczone dla tłumaczy pisemnych i początkujących tłumaczy ustnych (zwłaszcza absolwentów filologii), którzy chcą przełamać strach przed tłumaczeniem „na żywo”, a także udoskonalić swe umiejętności w zakresie tłumaczeń ustnych.  

Szkolenie obejmuje wprowadzenie w tajniki tłumaczenia konsekutywnego. W programie m.in. szczegółowe omówienie techniki notacji, tłumaczenie konsekutywne nagrań rozmaitych wypowiedzi w języku niemieckim i polskim, kształtowanie kompetencji translatorskich i umiejętności związanych z właściwą prezentacją tekstu, mową ciała czy radzeniem sobie ze stresem podczas wykonywania tłumaczenia. Zajęcia zakończy omówienie praktycznych aspektów wykonywania zawodu tłumacza ustnego w Polsce i za granicą.

Szkolenie prowadzi Maciej Zgondek, wybitny tłumacz konferencyjny języków niemieckiego i angielskiego (specjalizuje się w przekładach z zakresu prawa i polityki), tłumacz przysięgły języka niemieckiego. Prowadzi zajęcia z tłumaczenia ustnego na Uniwersytecie Warszawskim.  

Warsztaty odbędą się 22.08.2015 r. w godzinach 10:00-17:15 w siedzibie Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich w Warszawie (ul. Puławska 138 A/2). Zgłoszenia można nadsyłać do 13 sierpnia 2015 r.

Źródło tekstu i grafiki: http://www.szkolenia.stp.org.pl/szkolenie/2015/160

|