wrz
3

Warsztaty przekładu prawniczego

W dniach 7-11 września 2015 roku w Warszawie odbędą się warsztaty przekładu prawniczego na język niemiecki i z języka niemieckiego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dziś – 3 września 2015 r.

Warsztaty zostaną zorganizowane z myślą o studentach germanistyki i tłumaczach języka niemieckiego, którzy dotychczas nie zajmowali się tekstami prawniczymi, a chcą w przyszłości uzyskać status tłumacza przysięgłego, a także czynnych tłumaczach przysięgłych zamierzających udoskonalić swoje kompetencje językowe. Szkolenie będzie podzielone na pięć czterogodzinnych bloków tematycznych. Po każdym dniu zajęć uczestnicy będą przygotowywać tłumaczenie krótkiego tekstu. Przekład zostanie oceniony i omówiony następnego dnia.

Program szkolenia obejmuje:

zagadnienia wstępne – m.in. omówienie ustroju sądów i systemu prawa w Polsce i krajach niemieckojęzycznych, wskazanie cech charakterystycznych niemieckiego języka prawniczego, przybliżenie metodologii tłumaczenia prawniczego, formalnych i merytorycznych zasad sporządzania przekładów tekstów prawniczych oraz zaprezentowanie narzędzi tłumaczeniowych przydatnych w tłumaczeniu dokumentów prawniczych i prawnych;
zagadnienia dotyczące prawa cywilnego – tłumaczenie umów cywilnoprawnych i pism z zakresu postępowania cywilnego;
zagadnienia dotyczące prawa rodzinnego i opiekuńczego – tłumaczenie dokumentów związanych z zawarciem małżeństwa, rozwodem, alimentacją itp.;
zagadnienia dotyczące prawa karnego – m.in. przekład nakazów karnych, europejskich nakazów aresztowania, sentencji i uzasadnień wyroku karnego;
zagadnienia dotyczące prawa gospodarczego – przekład takich dokumentów jak: umowa spółki z o.o., zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwo, umowa o zakazie konkurencji.

Warsztaty prowadzi dr hab. Artur Dariusz Kubacki – germanista, profesor nadzwyczajny w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, wybitny tłumacz przysięgły języka niemieckiego. Członek i ekspert Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPSIS, Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich i Stowarzyszenia Germanistów Polskich. Autor lub współautor znakomitych książek, podręczników, zbiorów dokumentów do ćwiczeń oraz wielu artykułów i recenzji dotyczących języka i przekładu specjalistycznego.

Warsztaty odbędą w dniach 7-11 września 2015 r. w godzinach 10-14 w siedzibie Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich w Warszawie (ul. Puławska 138 A/2). Zgłoszenia można nadsyłać do 3 września 2015 r.

Źródło tekstu i grafiki: http://www.szkolenia.stp.org.pl/szkolenie/2015/157

|