wrz
21

O ocenianiu w nauce języków obcych

W dniach 23-24 września 2015 roku w Warszawie odbędzie się interesująca konferencja „Ocenianie w edukacji językowej”. Jest to jedno z wyjątkowych wydarzeń towarzyszących obchodom Europejskiego Dnia Języków 2015.

Międzynarodowa konferencja „Ocenianie w edukacji językowej”, która odbędzie się w dniach 23-24 września 2015 r. (Neofilologia Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 55) jest adresowana do pracowników naukowych zajmujących się zagadnieniami z zakresu glottodydaktyki, nauczycieli języków obcych, krajowych i zagranicznych ekspertów odpowiedzialnych za ustalanie zasad oceniania językowego, psychologów, doktorantów, studentów oraz przedstawicieli placówek edukacyjnych. W programie pierwszego dnia konferencji znalazły się wystąpienia w sesji plenarnej, a także debata z udziałem wybitnych gości zaproszonych przez kwartalnik „Języki Obce w Szkole”. Z kolei w drugim dniu zaplanowano panele dyskusyjne w kilku równoległych sekcjach tematycznych (sesja poranna i południowa).

Ocenianie w dzisiejszej glottodydaktyce ma różne funkcje do spełnienia. W czasie konferencji znakomici specjaliści przybliżą rozmaite aspekty ewaluacji kompetencji językowych: m.in. jak zmieniło się ocenianie biegłości językowej wobec nowej formuły egzaminu maturalnego, jak tworzyć rzetelne testy językowe (swoim doświadczeniem w tym zakresie podzielą się eksperci z Włoch, Belgii, Rumunii czy Szwajcarii), jak oceniać postępy małych dzieci w nauce języków obcych, a także jakie są mocne i słabe strony osoby różnojęzycznej. Ważnym tematem poruszonym podczas spotkania będzie także rola kompetencji językowych w europejskim programie edukacyjnym Erasmus.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że właściwe podejście do oceniania i egzaminowania w nauce języka obcego ma niewątpliwie wpływ na osobę uczącą się danego języka – w tym przyszłych tłumaczy. Dlatego trzeba przyglądać się tym zagadnieniom, stale udoskonalać testy sprawdzające znajomość języka obcego i wypracować odpowiednie metody nauczania.

Więcej informacji o tym wydarzeniu można znaleźć na stronie internetowej konferencji – czyli tutaj.

Źródło tekstu i grafiki: http://edj.org.pl/konferencja-ocenianie-w-edukacji-jezykowej

|