lip
16

Między literaturą polską, czeską i rosyjską

Wiktoria Moczałowa to pochodząca z Moskwy znakomita filolożka i slawistka. W jej kręgu zainteresowań znajduje się m.in. literatura polska oraz czeska.

2017.07.16_Między literaturą polską, czeską i rosyjskąWiktoria Moczałowa jest wybitną rosyjską filolożką i slawistką. Piastuje stanowisko szefowej Stowarzyszenia Naukowców i Wykładowców Judaistyki na Uniwersytetach Sefer. Jest zainteresowana historią literatury polskiej i czeskiej (a również jej wpływami na dzieła w innych językach).

Moczałowa regularnie uczestniczy w konferencjach naukowych odbywających się w Polsce. Wśród jej publikacji można wymienić m.in.: ”Еcha poezji Jana Kochanowskiego w literaturze rosyjskiej” i ”Nieznany egzemplarz siedemnastowiecznego wydania polskiego Sowizrzała odnaleziony w Moskwie a problem edycji naukowej tego utworu”.

Wiktoria Moczałowa poprzez swoją działalność i rozległe zainteresowania pokazuje m.in. bogate powiązania między literaturami i – oczywiście – między kulturami. Warto przypomnieć, że czasem można je odkryć właśnie poprzez badania danego dzieła czy poprzez tłumaczenia. Literaturoznawcy czy tłumacze często pozwalają spojrzeć na dane dzieło na nowo, odczytać je według innej niż dotychczasowa interpretacji i w rezultacie – odkryć jego nieznane wartości.

Źródło tekstu i grafiki: http://culture.pl/pl/artykul/krotki-przewodnik-po-zagranicznych-naukowcach-i-tlumaczach-zajmujacych-sie-polska

|