lip
11

Polsko-Rosyjska Szkoła Przekładu – edycja 2

Rusza nabór do drugiej edycji „Polsko-Rosyjskiej Szkoły Przekładu. Słowa na Słowa”. To znakomita szansa dla tych, którzy chcą rozpocząć przygodę z tłumaczeniem literackim z języka rosyjskiego.

2018.07.11_Polsko-Rosyjska Szkoła Przekładu - edycja 2Ogłoszono nabór do drugiej edycji „Polsko-Rosyjskiej Szkoły Przekładu. Słowa na Słowa”. Szkoła przeznaczona jest dla początkujących tłumaczy literatury z języka rosyjskiego na język polski, którzy jeszcze nie debiutowali lub mają na koncie nie więcej niż 5 publikacji. Zajęcia zaplanowane są od października 2018 r. do czerwca 2019 roku. Miejsce spotkań to siedziba Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie. Warsztaty obejmują 9 dwudniowych weekendowych spotkań. Każde z nich będzie podzielone na dwie części. Podczas pierwszej odbędą się spotkania z wybitnymi specjalistami – tłumaczami, redaktorami, ekspertami z Polski i Rosji. Druga część jest czysto praktyczna – uczestnicy będą pracować nad tłumaczeniami. Później przekłady zostaną opublikowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jako książka.

Oto terminy zjazdów: 2018 rok: 20-21 października, 24-25 listopada, 15-16 grudnia
2019 rok: 19-20 stycznia, 16-17 lutego, 16-17 marca, 6-7 kwietnia, 18-19 maja, 15-16 czerwca.

Dzięki temu projektowi uczestnicy poznają cały cykl pracy tłumacza: od rozeznania się w rynku wydawniczym, poprzez wybór tekstu do tłumaczenia, analizę tekstu literackiego, redakcję wykonanego tłumaczenia, aż po aspekty prawne pracy tłumacza, pozyskanie środków finansowych i kontakt z wydawnictwem.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres translator@cprdip.pl z dopiskiem „Słowa na Słowa” do 24 września 2018 r. Kandydat powinien przesłać cv z krótką informacją o dotychczasowych publikacjach (dotyczy tłumaczy po debiucie wydawniczym) z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, moich danych osobowych zawartych w CV i liście motywacyjnym na potrzeby rekrutacji do drugiej edycji „Polsko-Rosyjskiej Szkoły Przekładu. Słowa na Słowa”, organizowanej przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Oświadczam jednocześnie, że jest mi znana treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów, zamieszczonej w ogłoszeniu drugiej edycji „Polsko-Rosyjskiej Szkoły Przekładu. Słowa na Słowa”, organizowanej przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.”. Wśród dokumentów powinien się także znaleźć list motywacyjny z odpowiedzią, czego kandydat oczekuje od warsztatów i dlaczego wybrał dany tekst do tłumaczenia. A także 1,5 strony tekstu tłumaczenia rosyjskiego prozatorskiego tekstu literackiego) w formacie .doc, .rtf lub .pdf. Do tekstu tłumaczenia należy załączyć oryginał tekstu w formacie .doc, .rtf lub .pdf (jedynie wybrany fragment). Pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem.

Ogłoszenie wyników nastąpi 5 października 2018 r.

Źródło tekstu i grafiki: http://stl.org.pl/nabor-do-drugiej-edycji-polsko-rosyjskiej-szkoly-przekladu-slowa-na-slowa/

|