lis
2

Gospodarka, turystyka i tłumaczenia

Turystyka należy do najważniejszych gałęzi gospodarki. Jak wynika z ostatnich badań, otwarcie na turystykę wiąże się z rozwojem wielu krajów. Jednak nie byłoby to możliwe bez udziału wybitnych tłumaczy.

2018.11.02_Gospodarka, turystyka i tłumaczeniaTurystyka należy do tych sektorów gospodarczych, które mają szansę sukcesywnie się rozwijać. W dobie globalizacji i możliwości szybkiego przemieszczania się między krajami czy kontynentami, człowiek otwiera się na świat i odbywa coraz więcej podróży, często wakacyjnych. Zmieniają się mody, kierunki turystyczne, kolejne kraje zyskują na znaczeniu, jedno pozostaje pewne – turystyka może przynieść spory zysk na poziomie lokalnym i krajowym. Tłumaczenia stają się niezbędne, gdyż pozwalają przyciągnąć zagranicznego turystę. Tłumaczenie reklam, tablic na lotniskach, ekspozycji muzealnych, regulaminów hotelowych czy kart menu (na przykład na języki: angielski, niemiecki, ukraiński, francuski czy japoński) sprawi, że turysta niezaznajomiony z językiem urzędowym kraju, który zwiedza, może się poczuć pewniej i lepiej wspominać swój pobyt.

Jak wynika z ostatniego raportu Światowej Rady Podróży i Turystyki (World Travel & Tourism Council, WTTC), oceniającego wpływ branży na gospodarkę 185 krajów Chiny, USA oraz Indie to obecnie największe potęgi turystyczne świata. Znakomici specjaliści z WTTC przygotowali analizę porównawczą. Powstały dwa rankingi – w pierwszym wzięto pod uwagę kraje, w których udział turystyki w gospodarce na przestrzeni ostatnich siedmiu lat był największy w ujęciu absolutnym, w drugim rankingu uwzględniono te kraje, w których zanotowano najwyższy wzrost procentowy. Analiza ekonomiczna udziału przychodów z tej gałęzi w PKB oraz wielkości wydatków turystów krajowych i zagranicznych oraz skala inwestycji złożyły się na wyniki. W czołówce znalazły się następujące rynki: chiński, amerykański i indyjski. Za nimi uplasowały się Meksyk i Wielka Brytania. W drugim zestawieniu najlepszy wynik uzyskały kraje: Myanmar, Irak, Gruzja, Ruanda i Islandia.

Dane ekonomiczne nie pozostawiają wątpliwości, co do znaczenia branży turystycznej. Jej udział w światowym PKB wynosi obecnie 10,4%. W turystyce pracuje aż 313 milionów ludzi. W pierwszej dwudziestce największych potęg turystycznych na świecie znajduje się 12 krajów z grupy G20, co świadczy o tym, że ta branża liczy się zwłaszcza dla gospodarek rozwiniętych. Pojawienie się w drugim zestawieniu państw rozwijających się pokazuje, jak wielką rolę może mieć turystyka we wzroście gospodarczym. To jest możliwe dzięki zmianom polityce wjazdowej, planowaniu ze stosowaniem się do zasad zrównoważonego rozwoju, inwestowaniu w infrastrukturę – a także, oczywiście, dzięki tłumaczeniom!

Źródło tekstu i grafiki: https://www.rp.pl/Rozmaitosci/310239975-Turystyka-rozwija-gospodarki-wszystkich-krajow.html

|